Planning

Planning

Onderzoek naar status van de bruggen in het IJsselgebied

Brief met overtreding en mogelijke maatregel, vooroverleggen met vergunningverleners, gefaseerd per primaire watergang

Afronding werkzaamheden