Maaien en waterkwaliteit

Op dit moment is het waterschap in het hele gebied de watergangen aan het maaien: overtollige waterplanten worden uit het water verwijderd.

Bij warm weer kan maaien soms leiden tot tijdelijke zuurstofloosheid in het water. De maaiboot woelt namelijk organisch materiaal om dat bezig is af te breken. Voor dit afbraakproces is zuurstof vereist en dit wordt door het omwoelen aan het water onttrokken. Zuurstoftekort kan leiden tot vissterfte.

Ziet u dode vissen? Meld dat dan bij het waterschap!


Melden dode vissen