Vispassages bij stuwen, gemalen en sluizen

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Daarom zijn er speciale vispassages ontwikkeld. Twee daarvan zijn genoemd naar de ontwerper: Wim de Wit, voorheen werkzaam bij De Stichtse Rijnlanden.

Type passages

Er is een aantal typen vispassages:

De passages bieden voordelen voor zowel waterschappen als vis en natuur.

Film: Ik wil alleen maar zwemmen

Deze natuurdocumentaire laat de barrières voor vissen in de provincie Utrecht zien. Maar ook de oplossingen die er voor bedacht zijn en het de vissen makkelijker maakt om hun route te volgen.

Filmpje: hoeveel vissen komen er langs?

In onderstaand filmpje wordt voor dertien vispassages bij zes verschillende waterschappen bekeken hoeveel vissen er langskomen en welke soorten. In ons beheergebied wordt er gemeten in het Kromme Rijngebied, op de plek waar de Langbroekerwetering in de Kromme Rijn stroomt (eindstuw Langbroekerwetering). De onderzoekers vangen de vissen in fuiken om ze te tellen en vervolgens weer los te laten.

Filmpje: De weg naar gezond water

In onderstaand filmpje wordt de visie van Rijn-West op vismigratie getoond. Rijn-West is één van de deelstroomgebieden zoals vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is onderdeel van Rijn-West.


V-vormige vistrap bij gemaal Caspargouw in Cothen

Vislift

Vislift bij gemaal de Zwaan artist impression

Artist impression vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luuk Massop van het waterschap, via luuk.massop@hdsr.nl