Bellenbeluchting

Een belangrijk onderdeel van de energiebesparing op de rioolwaterzuivering Nieuwegein is de realisatie van bellenbeluchting. Op deze pagina staat uitgelegd hoe bellenbeluchting werkt en wat de voordelen zijn van bellenbeluchting.

Beluchtingssystemen

De bacterieën die het afvalwater schoonmaken hebben hier veel zuurstof bij nodig. Er zijn twee systemen om die lucht in het afvalwater te brengen: puntbeluchters en bellenbeluchters

Puntbeluchting

Een puntbeluchter is het best te vergelijken met een grote slagroom klopper die half in het water is ondergedompeld. Door de klopper met hoog toerental te roteren wordt lucht en daarmee zuurstof in het water gebracht. De bacteriën in de zuivering hebben de zuurstof nodig om de vervuiling af te breken. Een deel van de energie die een puntbeluchter verbruikt gaat verloren als wrijvingsenergie. Daarom is er een systeem ontwikkeld dat efficiënter zuurstof inbrengt in het afvalwater. Dit systeem wordt bellenbeluchting genoemd.

Bellenbeluchting

Bij bellenbeluchting wordt een gordijn van hele fijne belletjes gecreëerd. Dit gebeurt door met een luchtcompressor lucht in beluchtingselementen te persen die op de bodem van de zuiveringsinstallatie zijn gemonteerd. De beluchtingelementen bestaan uit een plaat waarover een membraan is gespannen waar een heleboel kleine gaatjes in zitten. Door de gaatjes ontsnappen kleine belletjes die opstijgen naar het wateroppervlak. Tijdens het opstijgen wordt zuurstof overgedragen aan het omringende afvalwater.

Voordelen

Het belangrijkste voordeel van bellen beluchting is de energie-efficiency. Bij bellenbeluchting is ongeveer 40% minder energie nodig om de benodigde hoeveelheid zuurstof in het afvalwater te krijgen. Ongeveer 60% van de energie die nodig is om afvalwater te zuiveren wordt ingezet om zuurstof in het afvalwater te brengen. Dit betekent dat door het vervangen van puntbeluchting door bellenbeluchting het energieverbruik van een rioolwaterzuivering met 30% tot 35% teruggebracht kan worden. Dit scheelt in de kosten én is goed voor het milieu.