Afvalwaterketen

De weg van het afvalwater, via het riool, langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie, tot het gezuiverde water dat wegstroomt de sloot in, noemen we de afvalwaterketen.

In de afvalwaterketen werken twee partijen samen:

  • de gemeente zorgt voor de riolering;
  • het waterschap zorgt voor de rioolwaterzuivering.

Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied. Hiervoor is het Water Innovatienetwerk Winnet opgericht. Door deze samenwerking kunnen kosten worden bespaard en kunnen we de kwaliteit van de afvalwaterketen verbeteren.

In 2010 heeft het waterschap de beleidsnota 'Samen verder met de waterketen' vastgesteld. Momenteel stellen we binnen Winnet gezamenlijk beleid op. Op de website van Winnet staat de kadernota voor dit beleid.