Boeken en links over watererfgoed

Wie zich verder wil verdiepen in het watererfgoed in het gebied van De Stichtse Rijnlanden treft hier een aantal boeken en links naar websites aan. Ook op de informatieborden van het waterschap is veel historie te vinden.

Boeken

  • Utrechts water. Duizend jaar waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in De Stichtse Rijnlanden. Adriaan Haartsen, uitgeverij Matrijs, 2008. Herdruk in februari 2013;
  • De Lekdijk van Amerongen naar Vreeswijk. Negen eeuwen bescherming van Utrecht en Holland. A.A.B. van Bemmel, Uitgeverij Matrijs, 2009;
  • Tastbare tijd; Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht. Roland Blijdenstijn; Provincie Utrecht, PlanPlan, 2005;
  • Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Henk Boer, Joost Heijs, Godert Wammes en Wim de Wit; Uitgeverij Matrijs, 2001*;
  • De Stichtse Rijnlanden. Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen. Marijke Donkersloot-de Vrij, Jan Greive, Henk Hovenkamp, Gijs Jonkers, Philip van der Lee, Godert Wammes; Uitgeverij Matrijs, 1993*;
  • Sterk water;De Hollandse Waterlinie. Chris Will; Uitgeverij Matrijs; 2003;
  • Varend vervoeren van Amsterdam tot aan de Rijn. 100 jaar Merwedekanaal, K.E. Baars, Utrecht; 1991*.

De met een * gemerkte boeken zijn niet meer in de boekhandel verkrijgbaar maar vaak wel in de bibliotheek te leen.


Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek

In RHC Rijnstreek is het oude archief van De Stichtse Rijnlanden en zijn rechtsvoorgangers ondergebracht. Naast oude foto's en beschrijvingen van de waterschapsgeschiedenis heeft het archief ook een uitgebreide collectie oude kaarten die digitaal beschikbaar zijn.

Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis

De website van de vereniging geeft toegang tot oude waterstaatskaarten, tijdschriftartikelen en oude archieven van voormalige waterschappen.

Informatieborden van het waterschap

Kaart met overzicht informatieborden van het waterschap

Bekijk de informatieborden bij sluizen, stuwen en dijkobjecten van het waterschap: