Toelichting bij legger

Wanneer u behoefte heeft aan een toelichting en een extra legenda bij de Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) regionale waterkeringen 2010, dan kunt u hier de Toelichting bij de Legger regionale waterkeringen 2010 (pdf, 316 kB) downloaden. Daarnaast kunt nog de documenten rechts op deze pagina raadplegen. Hiernaar wordt verwezen in de toelichting.