Ruimte voor de Lek

Een betere bescherming tegen overstromingen vanuit de Lek betekent niet automatisch het verhogen van de Lekdijk. Daarom participeren we als waterschap ook in het project Ruimte voor de Lek.

Dit project valt onder het landelijke programma Ruimte voor de Rivier, opgezet door de Rijksoverheid. De rivieren krijgen door de klimaatsverandering veel meer water te verwerken. Dat heeft gevolgen voor de waterstand en de dijken. Daarom worden de uiterwaarden van de Lek opnieuw ingericht. De Lek krijgt meer ruimte, zodat de rivier de groeiende hoeveelheid water kan verwerken. In het gebied wordt ook nieuwe natuur aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt voor wandelaars en fietsers.