Hoe blijft de Randstad beschermd tegen overstromingen?

De laatste vijftig jaar is de economische waarde van de Randstad sterk gestegen. Nieuwe woonwijken zijn verrezen, wegen en industrieterreinen aangelegd en de landbouw is intensiever geworden. De schade die door een overstroming veroorzaakt wordt, is dan ook nu veel groter dan vijftig jaar geleden. Bovendien wonen er nu veel meer mensen in de Randstad. Ook moeten we ons voorbereiden op klimaatverandering. Het zal vaker en langduriger gaan regenen. Dat vraagt om een betere bescherming tegen overstromingen vanuit de rivieren Neder-Rijn en Lek.

Ook is uit de laatste toetsing van de primaire kering langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Meerndijk gebleken, dat deze dijk niet voldoet. De dijk is twee tot drie meter te laag, maar loopt door historische stadjes als Oudewater en Montfoort, waar een dijkversterking zeer ingrijpend is.

Project 'Sterke Lekdijk'

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken samen aan de versterking van de noordelijke Neder-Rijn- en Lekdijk. Met deze dijkversterking wordt een groot gebied beschermd tegen mogelijke overstromingen vanuit de rivieren. We verbeteren de veiligheid door het versterken van de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Hierdoor zijn we goedkoper uit en realiseren we een hogere veiligheid in een groot gebied.

Meer informatie over de aanpak van de dijkverbetering in de komende jaren leest u op de pagina Sterke Lekdijk