Delteykschool in Werkhoven vergroent schoolplein

Gepubliceerd op 18 april 2019

Gisteren hebben kinderen, ouders en leerkrachten van de Delteykschool in Werkhoven hun vergroende schoolplein met beekloop, waterpomp  en infiltratiegebied geopend. Het waterschap heeft meebetaald aan deze maatregelen via de subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven. Ook de gemeente Bunnik, het programma Groen aan de Buurt en een grote groep sponsoren hebben financieel bijgedragen aan het project.

Kinderen, ouders en andere betrokkenen hebben samen met Buro Buiten Ruimte een plan gemaakt om het volledig betegelde schoolplein groener en prettiger voor kinderen te maken. De kinderen kunnen spelen met het water en tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan: waar komt dit water vandaan? (uit de ondergrond) en waar blijft het? (infiltreert weer in de bodem).

In de toekomst worden, door klimaatverandering, regenbuien heviger en langduriger. Ook komen periodes van extreme droogte vaker voor. Het waterschap wil projecten zoals deze dan ook graag in het zonnetje zetten en ondersteunen.

De subsidie Blauwe Bewoners Initiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer (is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen kan subsidie aanvragen.

Hoogheemraad Els Otterman: “In 2018 hebben 19 verschillende initiatieven in ons gebied subsidie van ons gekregen. Met het geld zijn ijsvogelwanden aangelegd, schoolpleinen vergroend en is de Utrechtse singel natuurvriendelijker gemaakt. Ook voor 2019 is er weer 100.000 euro beschikbaar”. Kijk voor meer informatie over de subsidie op de speciale BBI-subsidie-pagina.


Het bord met sponsors en helpers wordt onthuld

De laatste hand wordt gelegd aan de beekloop op het schoolplein

Het bord waarop al degenen die een bijdrage hebben geleverd aan het groene schoolplein staan vermeld