Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied.

Want waterbeheer doen we samen!

Te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen

Te water laten mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel: een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers. Voorbeelden van initiatieven zijn:

  • de aanleg van een ijsvogelwand,
  • een waterspeelplaats voor kinderen,
  • het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten,
  • de organisatie van een water-excursie door de buurt, enzovoort.

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Het budget is beperkt; aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

IJsvogeltje_(model_1)__2_februari_2018

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen.

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.

Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen.

Meer informatie en subsidie aanvragen

U kunt voor meer informatie of advies ook contact opnemen met:

De regeling en een aanvraagformulier vindt u op de pagina: