Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

Subsidies in 2021 niet meer mogelijk

De regeling is een succes: de beschikbare €100.000,= voor dit jaar zijn uitgegeven. Reden voor het waterschap om volgend jaar het budget te verdubbelen. Dan zit er maar liefst € 200.000,= in de subsidiepot.

Vanaf januari 2022 kunnen organisaties en inwoners weer subsidie aanvragen. Houd voor de precieze datum de website in de gaten!

Er zijn ook andere overheden en organisaties die activiteiten subsidiëren. Verschillende gemeenten in ons gebied hebben eigen subsidieregelingen voor groene daken en/of regentonnen.
Zo heeft NMU Utrecht haar voucherregeling voor groene projecten verlengd.

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen.

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.

Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen.

Meer informatie en advies

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met:

De regeling en een aanvraagformulier vindt u op onderstaande pagina

Wadi op de Hof van Cartesius

Een wadi

De bewoners van de Hof van Cartesius legden een wadi aan en koppelden regenpijpen daarop af. Ook zorgen ze voor veel groen en waterdoorlatende materialen voor de paden, zodat regenwater de grond in kan zakken.

Leerlingen van basisschool De Beiaard in Utrecht hebben samen plannen gemaakt voor een watervriendelijk en groener schoolplein. Met subsidie van het waterschap!

Benieuwd hoe ze dat hebben aangepakt? Bekijk dan het filmpje.

Vergroening Utrechtse singel

Te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen

Te water laten mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel: een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.