Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Geen aanvragen meer mogelijk in 2020

Voor 2020 is het volledige bedrag van 100.000 euro al toegekend en kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend. De komende maanden wordt bekeken of en in welke vorm de subsidieregeling in 2021 verlengd wordt. Zodra dat bekend is, laten we dat via deze pagina en de media weten.

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen.

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.

Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen.

Meer informatie en advies

U kunt voor meer informatie of advies ook contact opnemen met:

De regeling en een aanvraagformulier vindt u op onderstaande pagina

Wadi op de Hof van Cartesius

Een wadi

De bewoners van de Hof van Cartesius legden onder meer een wadi aan en koppelden regenpijpen daarop af. Ook zorgen ze voor veel groen en waterdoorlatende materialen voor de paden, zodat regenwater de grond in kan zakken.

Vergroening Utrechtse singel

Te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen

Te water laten mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel: een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.