Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Want waterbeheer doen we samen!

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt.

Heeft u plannen voor een regenton of een groen dak? Dan is de bijdrage van het waterschap maximaal 30% van de kosten. Woont u in een gemeente die ook subsidie verleent voor groene daken of een regenton? Dan kunt u bij het waterschap geen subsidie aanvragen.

We behandelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Subsidieronde van start

Ook in 2021 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen. Heeft u een project of activiteit die u samen met anderen wilt uitvoeren? We zijn heel benieuwd en horen het graag.

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen.

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.

Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen.

Meer informatie en advies

U kunt voor meer informatie of advies contact opnemen met:

De regeling en een aanvraagformulier vindt u op onderstaande pagina

Wadi op de Hof van Cartesius

Een wadi

De bewoners van de Hof van Cartesius legden een wadi aan en koppelden regenpijpen daarop af. Ook zorgen ze voor veel groen en waterdoorlatende materialen voor de paden, zodat regenwater de grond in kan zakken.

Leerlingen van basisschool De Beiaard in Utrecht hebben samen plannen gemaakt voor een watervriendelijk en groener schoolplein. Met subsidie van het waterschap!

Benieuwd hoe ze dat hebben aangepakt? Bekijk dan het filmpje.

Vergroening Utrechtse singel

Te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen

Te water laten mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel: een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.