Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven

De regeling Blauwe Bewonersinitiatieven subsidieert projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren) in ons waterschapsgebied.

Want waterbeheer doen we samen!

Te water laten van mosselkratten en wilgentenenbollen

Te water laten mosselkratten en wilgentenenbollen voor vergroening van de Utrechtse singel: een voorbeeld van een blauw bewonersinitiatief.

Welke initiatieven komen in aanmerking voor subsidie?

Dat is heel divers; bekijk de nieuwsberichten over projecten die eerder subsidie kregen of bekijk de kaart met initiatieven elders op deze pagina:

  • de vergroening van een schoolplein;
  • het aanleggen van een klimaatbestendige binnentuin;
  • het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten;
  • de aanleg van een ijsvogelwand

Hoogte van de subsidiebijdrage

Per aanvraag stelt het waterschap maximaal € 5.000 (incl. BTW) beschikbaar, waarbij het waterschap ten hoogste de helft van de kosten van het project of de activiteit betaalt. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Voor 2020 is het volledige bedrag van 100.000 euro al toegekend en kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend. De komende maanden wordt bekeken of en in welke vorm de subsidieregeling in 2021 verlengd wordt. Zodra dat bekend is, laten we dat via deze pagina en de media weten.

Wie kan er subsidie aanvragen?

Een stichting, vereniging of één persoon namens een groep mensen.

Het project of de activiteit moet in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden plaatsvinden.

Initiatieven die de aanvrager samen met het waterschap of andere organisaties doet kunnen ook onder de regeling vallen.

Flyer Blauwe Bewonersinitiatieven

Communicatie Hof van Cartesius over water

Hof van Cartesius klimaatbestendig

Wat kun jij zelf doen om hittestress te voorkomen en water op te vangen?

Wadi op de Hof van Cartesius

Hof van Cartesiusvijver

De bewoners van de Hof van Cartesius legden onder meer een wadi aan en koppelden regenpijpen daarop af. Ook zorgen ze voor veel groen en waterdoorlatende materialen voor de paden, zodat regenwater de grond in kan zakken.

Meer informatie en advies

U kunt voor meer informatie of advies ook contact opnemen met:

De regeling en een aanvraagformulier vindt u op onderstaande pagina