HDSR

Zoeken
Zoek op alfabet

Wat doet het waterschap?

Is het water een officiële zwemwaterlocatie, dan neemt het waterschap direct monsters en bepaalt de provincie of een waarschuwing of een zwemverbod uitgevaardigd moet worden. Is het water geen officiële zwemwaterlocatie, dan bekijkt het waterschap of het probleem op te lossen is met doorspoelen (vers water aanvoeren door middel van gemalen). Doorspoelen is alleen mogelijk indien de bewuste locatie in contact staat met open water. Is dat niet het geval (bijvoorbeeld bij vijvers), dan bekijken we of blauwalgen op die plek een risico vormen, bijvoorbeeld omdat er veel gezwommen wordt of omdat er dieren uit drinken. Is dit het geval, dan doet het waterschap onderzoek of er daadwerkelijk sprake is van blauwalg. Vervolgens adviseren we de beheerder van het water - bijvoorbeeld een gemeente of recreatieschap - om waarschuwingsborden te plaatsen. De beheerder beslist zelf of hij borden plaatst.