Samen meten

Welkom wateronderzoeker!

We genieten allemaal van het water in onze leefomgeving. Maar wat is de kwaliteit van al dat Utrechtse water? Van vijvers, sloten en grachten? Hoe helder is het water? Leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wij onderzoeken dit graag samen met jou.

Hierbij hebben wij jouw hulp nodig!

Help mee om in het groeiseizoen, van april t/m oktober het water in het landelijk Veenweide gebied en het stedelijk water nog beter in beeld te krijgen. Hier vind je meer informatie over dit project.

Waar meten we dit jaar?

Dit jaar doen inwoners uit de gemeenten Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht en Zeist mee met het project samen meten.

Waarom doen we dit onderzoek?

De informatie, die wij met jullie willen gaan verzamelen, is een waardevolle aanvulling op de zogenaamde ecoscans die waterschap en gemeenten laten uitvoeren om de ontwikkeling van de stedelijke en landelijke waterkwaliteit te volgen. Deze informatie kan ons helpen bij het verbeteren van (de aanpak van) de waterkwaliteit en ecologie in het stedelijk en landelijke gebied.

Wat is Citizen Science?

Al honderden jaren wordt er onderzoek gedaan naar onze leefomgeving. Hierdoor  krijgen we steeds meer inzicht in veranderingen over lange tijd in klimatologische of ecologische processen. Tegenwoordig zijn er naast professionals ook burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt Citizen Science genoemd. Want burgers zijn in staat om met lokale kennis en inzet, creativiteit, extra rekenkracht, financiële middelen of dataverzameling bij te dragen aan de wetenschap. Met name het verzamelen van grotere hoeveelheden data op een grote(re) geografische schaal is één van de grote voordelen van Citizen Science.

Ervaring of ideeën?

We zijn benieuwd naar jouw ervaring en ideeën! Laat het ons weten via een mail naar jannet.kamminga@hdsr.nl.

Help mee!

Op de website van Het Schone Waterexperiment vind je alle informatie over hoe je kan deelnemen.