Afvalwaterketen

De weg van het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine), via het riool, langs de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater), tot het gezuiverde water dat wegstroomt de sloot in, noemen we de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater).

In de afvalwaterketen werken twee partijen samen:

  • de gemeente zorgt voor de riolering;
  • het waterschap zorgt voor de rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd).

Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen (Het achtereenvolgens inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater) werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied. Hiervoor is het Water Innovatienetwerk Winnet opgericht. Door deze samenwerking kunnen kosten worden bespaard en kunnen we de kwaliteit van de afvalwaterketen verbeteren.

In 2010 heeft het waterschap de beleidsnota 'Samen verder met de waterketen' vastgesteld. Momenteel stellen we binnen Winnet gezamenlijk beleid op. Op de website van Winnet staat de kadernota voor dit beleid.