Meet de waterkwaliteit in de buurt

We houden de waterkwaliteit goed in de gaten. We kijken naar de stoffen in het water en naar de planten en dieren die er in leven. Ook u kunt helpen meten: want we werken samen met agrariërs en bewoners bij het meten. Help mee en meet de waterkwaliteit bij u in de buurt.

Samenwerking met agrariërs

Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van het platteland. Ecologisch beheer, onderhoud en inrichting van de sloot verhogen de biodiversiteit in de sloot en slootkanten. Maar hoe is de waterkwaliteit in sloten? Dat onderzoeken we graag samen met agrariërs en vrijwilligers, door te meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het project de Bloeiende Boerensloot.

Kijk snel op de Bloeiende Boerensloot

Samen werking met inwoners

Help mee om in het groeiseizoen, van april t/m oktober,  het stedelijk water nog beter in beeld te krijgen. Kijk op Meet je waterkwaliteit in jouw buurt voor meer informatie.

Meet de waterkwaliteit in jouw buurt voor onderzoek

Het wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ is begonnen en we hebben jouw hulp nodig! Met dit onderzoek krijgen we een goed beeld van de waterkwaliteit in kleine wateren. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank voor jong en oud. De NWB Bank en tien waterschappen doen mee, waaronder De Stichtse Rijnlanden.


Ervaring of ideeën?

We zijn benieuwd naar jouw ervaring en ideeën, laat het ons weten, e-mail naar jannet.kamminga@hdsr.nl

Meten waterkwaliteit In Houten

Meten waterkwaliteit in Houten