Fietsroute Rondje Plofsluis

Ontdek de sluizen, dijken en kanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van Utrecht. Deze fietsroute voert langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem, dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land.

Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en waterbergingen beleef je de geschiedenis én zie je wat hedendaags waterbeheer inhoudt.


Op pad voor een 'Rondje Plofsluis'

Fietsroute Rondje Plofsluis

In de Routeplanner van de Fietsersbond vind je vier routes in de Waterlinie. Eén daarvan, het Rondje Plofsluis, loopt door ons werkgebied.

De papieren versie van de route is verkrijgbaar in het Waterliniemuseum of te downloaden via de website van het museum.

De digitale versie is via de Routeplanner van de Fietsersbond te bekijken via je pc, tablet of smartphone.

Vink in de Routeplanner bij POI's 'Waterlinie' aan. Hier is ook bij 'Voorgeplande routes' het Rondje Plofsluis gekozen, maar je kunt ook zelf een route samenstellen langs de waterlinieobjecten.