Stage MBO HBO WO

Wij zijn ons bewust van het belang van een goede stage tijdens een opleiding. Wij staan open voor studenten die bij ons waterschap hun eerste leer- of werkervaring willen opdoen.

Daarom maakt ons waterschap tijd en middelen vrij voor de begeleiding van studenten tijdens hun stage of afstudeerproject. Studenten (MBO, HBO of WO) die het waterschap beter willen leren kennen, kunnen zich aanmelden voor een stage of afstudeerproject.

Aanvraag

Vul het aanvraagformulier in en stuur ons dat minimaal drie maanden voor de start van je stageperiode of afstudeeropdracht. Je krijgt binnen 4 weken bericht of je de stage of de afstudeeropdracht bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden kunt uitvoeren.

OPNEMEN IN AANVRAAGFORMULIER:

Vermeld daarin minimaal:

  • je persoonlijke gegevens
  • je studierichting
  • de duur en in welke periode de stage/afstudeeropdracht plaatsvindt
  • naar welk vakgebied je interesse uitgaat
  • wat de globale inhoud van de stage/opdracht is.

Doorlinken naar E-mailadres:Jacqueline Bornemann?????

post@hdsr.nl.

DIT MOET DUIDELIJK WORDEN UIT TITEL VAN HET AANVRAAGFORMULIER. Vermeld in de onderwerpregel: aanvraag stage.


Stageverzoek indienen

Vul het aanvraagformulier in.

Stuur het formulier minimaal drie maanden van tevoren in.