Stageverslag Tom van der Gun

Ik ben Tom van der Gun en heb in juli 2013 acht dagen snuffelstage gelopen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ik was toen 15 jaar oud en zat in 3 VMBO-GL van het Groenhorst College in Maartensdijk.

Maandag 1 juli: Grondwater meten

Op maandag moest ik om 7:30 uur op de Riool Waterzuivering in Utrecht zijn. Daar ben ik met Bert Blaauw in de auto naar Lopikerkapel gegaan om met nog twee andere collega's grondwater te meten. Dat doe je om te weten of het grondwater nog goed op peil is, anders moet je actie ondernemen. Daarna zijn we vanaf Wijk bij Duurstede langs de Kromme Rijn gereden richting Utrecht. Onderweg zijn we toen steeds bij de stuwen en meetpunten die De Stichtse Rijnlanden in de Kromme Rijn heeft geplaatst gestopt. Van Bert kreeg ik steeds uitleg over de functie en het beheer. Ik vond het een hele leuke en leerzame dag. Aan het eind van de dag weer terug naar de Riool Water Zuivering in Utrecht, op de fiets weer naar huis.

Dinsdag 2 juli: Waterplanten maaien

Op dinsdag moest ik om 7:00 uur bij André van Beek in Haastrecht zijn. Daar ben ik met iemand anders mee gegaan die is ingehuurd door De Stichtse Rijnlanden. We hebben toen een klein stukje met de trekker gereden naar de plek waar we met de boot het water op gingen. De boot heeft een knipmachine. We zijn met z'n tweeën door de sloten gevaren waar we de waterplanten hebben geknipt. Dat is nodig om genoeg water naar het gemaal te krijgen. Hier zijn we de hele dag mee bezig geweest waarbij ik ook een stukje mocht varen. Toen we weer terug waren op de beginplek hebben we de boot er uitgehaald en kreeg ik nog een rondleiding door het gemaal van de beheerder van het gemaal. Het was een leuke, leerzame dag.

Maaiboot met knipmachine
Maaiboot met knipmachine

Woensdag 3 juli: Veldwerk/rondleiding

Op woensdag ben ik op het hoofdgebouw van De Stichtse Rijnlanden geweest. Ik ben toen met Winfried van Leeuwen naar Montfoort gegaan waar we bij een paar boeren gekeken hebben of het water goed stroomde. We zijn daarna naar Vreeswijk gegaan waar Winfried mij meer verteld heeft over de stuwen daar. Om 12:30 uur ben ik rondgeleid door het hoofdgebouw door Marjan Blom. Daarna ben ik met Marjan naar een plek aan het Amsterdam Rijnkanaal geweest. Daar liggen gemaal Caspargauw en drie verschillende soorten vispassages. We hebben waterdiertjes gevangen en gekeken of het water zuurstof rijk of zuurstof arm water is. Daar waar we aan het kijken waren was een aannemer de oevers aan het schonen. Tussen de waterplanten kwamen allemaal kreeften en vissen tevoorschijn. Marjan en ik hebben zoveel mogelijk vissen en kreeften weer terug in het water gedaan.

Donderdag 4 juli: Grondwater meten

Op donderdag moest ik om 7:45 uur op de Riool Waterzuivering in Utrecht zijn. Toen heb ik met Bert Blaauw en een collega in de buurt van Tull en 't Waal grondwater gemeten samen met Klaas en René. Je sluit je tablet aan op een apparaat wat in de grondwatermeetbuis zit. Dan lees je op de tablet een aantal dingen af die je ook opschrijft. Daarna meet je de grondwaterstand na met een meetlint met daar onder aan een watergevoelige sensor. Om bij de buizen te komen hebben we door hoge brandnetels moeten lopen. Toen zijn we naar Amerongen gereden daar hebben we op veel verschillende plekken het grondwater gemeten. Het was een super gezellige dag.

Helpen bij grondwater meten
Helpen bij grondwater meten

Vrijdag 5 juli: Watermonsters nemen

Op vrijdag heb ik watermonsters genomen met Jeroen de Wit. We zijn om 7:45 richting Haastrecht gereden. Daar hebben we op vijf punten in de Hollandse IJssel en in poldersloten metingen gedaan en monsters genomen. Je meet eerst dingen zoals doorzicht en zuurgraad en vult dan een aantal flesjes. Sommige moet je ook eerst filteren. De monsters moeten meteen in een koelkast. Daarna zijn we naar de waterzuivering in Houten gereden waar we alle flesjes neerzetten. Dan komt er een koerier die alle flesjes naar het laboratorium in Tiel brengt. Het laboratorium kan aan de flesjes met water allerlei dingen zien. Het was een korte maar krachtige dag.

Jeroen de Wit met zijn meetapparatuur
Jeroen de Wit met zijn meetapparatuur

Maandag 8 juli: Handhaving

Maandag ben ik met Suki om 8:00 uur eerst rondgeleid door de afdeling handhaving en daarna over de riool waterzuivering in Houten. Daarna zijn we in de auto naar een plek gereden waar aarde van een boot naar een trekker werd overgeladen. Suki heeft het werk daar toen stil gelegd omdat er te veel werd gemorst. Uiteindelijk mochten ze weer doorgaan. Toen zijn wij richting Schoonhoven gereden daar hebben we gegeten. Daarna zijn we over de dijk richting Houten gereden. Daar hebben we op verschillende plekken mensen er op aangesproken dat je niet je auto mag parkeren achter de dijk. Omdat ze vaak van de dijk afrijden waardoor de dijk verzwakt. Deze dag was erg interessant.

Dinsdag 9 juli: Riool waterzuivering Utrecht

Op dinsdag ben ik om 8:00 op de RWZI Utrecht rondgeleid. Daar heb ik gezien welke weg het water aflegt om uiteindelijk de Vecht in te stromen. Toen ben ik voorgesteld aan de man die in het lab werkt. Hij doet monsters onderzoeken om te zien of er geen storingen zijn. Toen ben ik met hem naar de RWZI in Zeist gegaan want daar was iets kapot. Toen hebben we een monster genomen om te kijken of die overeen kwam met wat de meter aangaf. Nadat we dat zo'n vier keer gedaan hadden bleek het probleem in de meter daar naast te zitten. Die hebben we toen er uit gehaald en bleek er water in te zitten. Het water hebben we er uit gehaald, toen een nieuwe er in gedaan en hij deed het weer. Was een gezellige dag.

Woensdag 10 juli: Sluis wachter

Woensdag ben ik naar Bodegraven gegaan daar ben ik om 10:00 uur op de sluis aangekomen. Daar was Rob Kleijn die heeft mij laten zien hoe alles werkte. Het koste 2,50 euro als je een boot had die te hoog was om onder de brug door te gaan. Als je er wel onder door kan kost het 1,40 euro. Ik mocht de deuren en schuiven steeds open en dicht doen. Dat deed je op een bord met allemaal lampjes en knopjes. Er zijn best veel bootjes langs gekomen vandaag. Dit was een hele leuke dag waar ik veel zelf mocht doen.

Bedieningspaneel van de sluis/brugwachter
Bedieningspaneel van de sluis/brugwachter

Tekst en foto's: Tom van der Gun