Stageverslag Dylan Hoogendoorn

Ik ben Dylan Hoogendoorn en ik heb van 19 tot 22 januari 2015 vier dagen stage gelopen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (waterschap). Ik was toen 16 jaar en zat in Havo 4 van College de Heemlanden in Houten.

Mijn interesse ging uit naar dijken, waterbouw en civiele techniek en daarom had ik bedacht dat ik bij het waterschap stage wilde lopen. Daar kon ik al mijn interesses combineren. Gelukkig was er plek. Hieronder lees je eerst wat ik heb gedaan. En daarna hoe ik de stage heb gevonden: heel erg leuk en leerzaam!

Maandag 19 januari

Op maandag begon mijn stage en kreeg ik om 9.00 uur eerst een rondleiding in het hoofdgebouw van het waterschap door Bertie en in het kort wat er allemaal door het waterschap gedaan wordt. Daarna kreeg ik een uitleg over de veiligheid en calamiteitenpreventie. Om 12.00 uur heb ik verschillende presentaties bijgewoond. De 1ste presentatie ging over de dijkversterking van de Nederrijn en de Lekdijk. De 2de ging over de zoetwatervoorziening in West-Nederland. Na de presentaties ging ik met Edwin mee op veldbezoek. We gingen kijken of een aannemer zich wel aan de afspraken hield. Daarna reden we de Lekdijk af tot Schoonhoven. Onderweg legde Edwin mij dingen uit over de geschiedenis van verschillende paaltjes die langs de weg stonden, van oude opslagplaatsen en verschillende plaatsen. Verder zijn we ook naar Jaarsveld gegaan waar eigenlijk een paar huizen weggehaald zouden moeten worden, maar waar grote putten midden in het dorp zijn aangebracht die het water opvangen en via een pomp naar een sloot brengen.

Dinsdag 20 januari

Om 9.00 uur werd ik door Arjen opgehaald bij de receptie en kreeg ik uitleg over het GIS-systeem. Dit is een digitaal systeem waarin alle dijken en bouwwerken worden vastgelegd zodat alles te zien is op een kaart. Om 10.00 uur kreeg ik verschillende folders over projecten die gestart gaan worden en 4 maatregelen die genomen worden bij een eventueel probleem van een dijk. Daarna mocht ik een vergadering bijwonen over waterkeringen. Hier werden verschillende projecten doorgenomen en werd er overlegd wat de beste optie was. Om 13.00 uur ging ik met Marjan mee op veldbezoek. Eerst hebben we de Prinses Beatrixsluis bezocht omdat hier een extra doorgang (sluiskolk) aangelegd gaat worden. Toen zijn we doorgereden naar Vreeswijk waar een aantal oude sluizen waren. Hier kon je zien dat de sluizen veel kleiner waren dan die van de Beatrixsluis maar wel dezelfde functie. Daarna zijn we naar IJsselstein doorgereden om een geschikte locatie te vinden voor een baggerexcursie voor een klas van een basisschool in de buurt. Ik heb zelf ook nog kunnen zien wat bagger nou eigenlijk is want we hebben zelf ook wat baggermonsters genomen.

Woensdag 21 januari

Vandaag werd ik om 9.00 uur opgehaald bij de receptie door Rene. We reden naar Hekendorp (gemeente Oudewater) waar we de sloopwerkzaamheden aan de Goejanverwellesluis hebben gezien. Hier werd een oude brug gesloopt die niet meer stevig genoeg was en vervangen moest worden. Aangezien de brug over de sluis gaat en er normaal boten doorheen varen moesten ze wachten tot de winter met de werkzaamheden omdat het dan minder druk is zodat het scheepsverkeer minder gehinderd is. Daarna reden we door naar het aqua-aquaduct in Kamerik. Hier komt de Kamerikse wetering boven de Maalvliet uit. Hierdoor blijft de Kamerikse wetering doorvaarbaar en het doorzicht behouden. Hierna reden we door naar gemaal Oud-Kamerik. Om 12.00 uur werd ik afgezet bij de rioolwaterzuivering in Nieuwegein. Daar kreeg ik het proces te horen wat nodig is om rioolwater schoon te maken zodat het de Lek weer in kan stromen. Ik heb alle ruimtes gezien en kreeg alle processen uitgelegd. Ook hoe ze zelf hun gas opwekken zodat ze niet afhankelijk zijn van een energiemaatschappij.

Donderdag 22 januari

Om 9.00 uur werd ik opgehaald bij de receptie door Marlous en gingen we op veldbezoek naar Harmelen/ Bijleveld. Daar kon ik zien wat er allemaal nodig is om een sloot te laten baggeren. Er was een perceel ingericht als verspreidingslocatie waar alle bagger ingelegd kon worden zodra het uit de sloot gehaald is. Het baggeren ging voor het grootste gedeelte met een zuigboot en transportleiding uitgevoerd worden. Op 2 locaties wordt de bagger op de kant afgezet. Onderweg kwamen we ook nog een voorbeeld tegen van wat er gebeurt met een waterbodem als er op het naast gelegen perceel veel zand opgeslagen wordt. De waterbodem is hier boven het waterpeil uitgekomen door de druk van dit zand en de bomen die langs de sloot staan zijn weggezakt. Na de lunch ging ik mee met Liesbeth naar een gemaal in Maarssenbroek. Dit is een gemaal wat al wel in gebruik was maar nog niet geopend. Er werd dus ook gekeken hoe ze het zouden gaan openen. Er werd uitleg gegeven over de werking en functie van dit gemaal.

Terugblik op de stage

Ik heb veel geleerd en weet nu wat het waterschap allemaal doet en wat en wie daar allemaal voor nodig is. Ik vond het heel leuk om veel op pad te gaan en verschillende locaties en bouwwerken te zien waarvan ik nu ook weet hoe het werkt. Mijn interesses zijn duidelijk voorbijgekomen en het lijkt me heel leuk om hiermee in het vervolg mee bezig te zijn. Ik heb een paar mensen gesproken die mij tips gaven over welke richting ik op wil. Eerst had ik civiele techniek al in mijn hoofd maar na de tips weet ik ook wat ik hiermee kan gaan doen en dat je er heel veel mee kan doen. Ik heb gehoord waar ik zou kunnen gaan studeren en hoelang deze studie duurt en wat het oplevert. Alle bestaande gemalen, verschillende projecten zoals het aqua-aquaduct en het gemaal in Maarssenbroek hebben me laten zien dat er in de wereld van civiele techniek veel te doen is en ook veel mogelijk.