Gastlessen en buitenlessen

De Stichtse Rijnlanden biedt gastlessen en buitenlessen op maat. Een medewerker van het waterschap neemt de kinderen mee in de wereld van het waterbeheer. Kies een geschikt thema bij uw lesmethode of waterproject:

  1. Thema Veilige Dijken: winterdijken, boezemkades, hoog water, historische dijkdoorbraken, ruimte voor de rivier, dijkleger, inspecties, LiveDijk: sensoren in de dijk.
  2. Thema Droge Voeten: polders, waterpeilen, NAP-schalen, gemalen, stuwen, sluizen, inlaten, vispassages, baggeren, maaien, diepteschouw.
  3. Thema Schoon Water: waterdieren, waterplanten, waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers, rioolwaterzuivering, baggeren.

Het combineren van thema’s is ook mogelijk. Bij alle thema’s komt aan de orde wat een waterschap is, wat een waterschap doet en hoe waterbeheer vroeger in z’n werk ging.

Inhoud, werkvormen, duur en locatie van de gast-/buitenles stelt de gastdocent in overleg met u vast.

Ter gelegenheid van de lancering van de vernieuwde website en het nieuwste stripboekje van Droppie Water, komt Droppie zelf graag op bezoek bij u in de klas! Erg geschikt voor onderbouw en middenbouw.


Gastles of buitenles aanvragen

Gastles Pien Peilschaal bij Eben-Haezer Kamerik

Pien Peilschaal aan het werk in de klas

Buitenles aanleg natuurvriendelijke oever in Odijk

DSC00092 Veldgastles Herman Lokhorst Beurthonk Odijk