Gastlessen en buitenlessen

De Stichtse Rijnlanden biedt gastlessen en buitenlessen op maat. Een medewerker van het waterschap neemt de kinderen mee in de wereld van het waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren). Kies een geschikt thema bij uw lesmethode of waterproject:

  1. Thema Veilige Dijken: winterdijken, polderkades, hoog water, droogte, historische dijkdoorbraken, dijkbewaking, dijkversterking.
  2. Thema Droge Voeten: polders, waterpeilen, NAP-schalen, gemalen, stuwen, sluizen, hoosbuien, droogte, baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem), maaien
  3. Thema Schoon Water: waterdieren, waterplanten, waterkwaliteit, natuurvriendelijke oevers, vispassages, rioolwaterzuivering (Proces waarbij afvalwater van huishoudens en bedrijven wordt schoongemaakt, waarna het gereinigde water op het oppervlaktewater wordt geloosd), microplastics.

Het combineren van thema’s is ook mogelijk. Bij alle thema’s komt aan de orde wat een waterschap is, wat een waterschap doet en hoe waterbeheer vroeger in z’n werk ging.

Inhoud, werkvormen, duur en locatie van de gast-/buitenles stelt de gastdocent in overleg met u vast.


Gastles of buitenles aanvragen

Gastles Pien Peilschaal bij Eben-Haezer Kamerik

Pien Peilschaal aan het werk in de klas

Buitenles aanleg natuurvriendelijke oever in Odijk

DSC00092 Veldgastles Herman Lokhorst Beurthonk Odijk