Waterprojecten

Door middel van onze Waterprojecten bouwt het waterschap aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving (zie onze Waterkoers 2016-2021). Deze projecten worden ook wel grond, weg- en waterbouwprojecten genoemd (in kort GWW). De Stichtse RIjnlanden werkt hierbij volgens de Aanpak Duurzaam GWW: in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

Helpt u mee?

Duurzame aanpak

Via onze waterprojecten werkt het waterschap ook aan de klimaatdoelstellingen van Nederland, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990. In 2020 werkt het waterschap in alle relevante GWW-projecten met de Aanpak Duurzaam GWW: 'business as usual'.

Wat het waterschap doet

Om een waterwerk te realiseren zetten we opdrachten in de markt met een programma van eisen of we ontwerpen het zelf. In beide gevallen willen we dat de milieueffecten worden bepaald. Het waterschap gebruikt hulpmiddelen als de omgevingswijzer en ambitieweb in de planfase, calculatieprogramma's als DuboCalc in de ontwerpfase en de CO2-prestatieladder bij de aanbesteding.

Om in 2020 in alle relevante projecten duurzaam te werken, doen we nu ervaring op in een tiental projecten:

  • Klimaatbestendige WaterAanvoer+ Traject Polsbroek
  • Gemaal Meijepolder (renovatie van gemaal + nieuwe vispassage)
  • Bypass Marckenburgwetering
  • Zuivering en gemalen Nieuwegein
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers Oude Bijleveld / Houtense Wetering
  • Baggeren (regio) Nieuwegein.
  • Regionale kering Meijekade
  • Regionale kering Grote Kerkvliet (Slangenweg) / IJsselkade noord, IJsselstein
  • Sterke Lekdijk, Salmsteke
  • Sterke Lekdijk, Wijk bij Duurstede - Amerongen

Andere projecten waar Duurzaamheid hoog in het vaandel staat:


Transitie naar een duurzame GWW-sector

greendeal-overzicht

Een transitie is nodig om de ambitie – duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten – te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

1. Van kosten naar waarde
2. Van reactief naar proactief
3. Van uniek naar uniform
4. Van alleen naar samen

Meer informatie

Coördinator Duurzaam GWW: Leon.Nieuwland@hdsr.nl