Duurzaam GWW

Door waterprojecten uit te voeren, bouwt het waterschap samen met marktpartijen aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving (zie onze Waterkoers 2016-2021). Deze projecten worden ook wel grond, weg- en waterbouwprojecten genoemd (GWW). De Stichtse Rijnlanden werkt hierbij in de verschillende projectfases volgens de Aanpak Duurzaam GWW: in planvorming, aanbesteding, aanleg, beheer en onderhoud.

Helpt u mee?

Duurzame aanpak

Duurzaam is een breed begrip. De Stichtse Rijnlanden focust zich onder andere op het terugdringen van de CO2-uitstoot, minder schaarse grondstoffen gebruiken, transportafstanden verminderen, biodiversiteit stimuleren en ruimtelijke kwaliteit bevorderen. In onze visie op Duurzaamheid en bijbehorende programma leest u hier meer over (zie Meer informatie). We verzilveren de kansen die zich voordoen en zoeken actief naar duurzame alternatieven.

Wat het waterschap doet

Het waterschap werkt aan kleine en grote projecten. Regelmatig verwerken we ideën zelf in onze ontwerp en zoeken partijen om dit uit te voeren. Soms vragen we partijen om zowel ontwerp als realisatie op te pakken. In beide gevallen proberen we de duurzaamheid te vergroten, waarbij we gebruik maken van de landelijke aanpak Duurzaam GWW . U bent als partij van grote waarde om dit samen met ons voor elkaar te krijgen.

Hieronder ziet u een aantal voorbeeld van hoe ons waterschap met duurzaamheidskansen in onze projecten omgaat. Naast deze projecten hebben we in 2018 ook ons kantoor onder handen genomen. In het volgende artikel leest u hier meer over: Vernieuwing hoofdkantoor. Als u andere kansen ziet, horen wij die graag van u.

Gemaal Meijepolder

Duurzaamheidswinst valt te halen bij de terreininrichting en het onderhoudsplan. Verder wordt gekeken of de inzet van het gemaal afgestemd kan worden op het fluctuerende aanbod van groene stroom. Er worden zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt bij de aanleg.

Sterke Lekdijk: traject Wijk bij Duurstede - Amerongen

De focus van dit project ligt op waterveiligheid en daarmee de dijkversterking. Dé kansen voor een duurzaam project liggen in de aanleg en de integratie van dijk en uiterwaard. Tijdens de aanleg wordt zoveel mogelijk bespaard op CO2 uitstoot en energie en matrialen hergebruikt. De omgeving profiteert door een bloemrijk buitentalud en het stimuleren van het biologisch beheer van het binnentalud. Daarnaast heeft het behoud van monumenten en aanzichten bijzondere aandacht.

Baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem) (regio) Nieuwegein

Kansen lijken vooral te liggen op de inzet van duurzaam materieel, mogelijk lokale aannemers inschakelen, beperken van transportafstanden en vrijkomend materiaal zoveel mogelijk ter plaatse verwerken.

Voor bewoners

Bent u bewoner en hebt u een goed (duurzaam) idee? Wij horen graag van u! Kijk voor subsidiemogelijkheden ook eens bij onze regeling Blauwe Bewoners Initaitieven.


Transitie naar een duurzame GWW-sector

greendeal-overzicht

Een transitie is nodig om de ambitie – duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten – te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

1. Van kosten naar waarde
2. Van reactief naar proactief
3. Van uniek naar uniform
4. Van alleen naar samen