Duurzaam GWW

Door waterprojecten uit te voeren, bouwt het waterschap (samen met u?) aan een veilige, gezonde en prettige leefomgeving (zie onze Waterkoers 2016-2021). Deze projecten worden ook wel grond, weg- en waterbouwprojecten genoemd (in kort GWW). De Stichtse Rijnlanden werkt hierbij in de verschillende projectfases volgens de Aanpak Duurzaam GWW: in planvorming, aanbesteding, aanleg, beheer en onderhoud.

Helpt u mee?

Duurzame aanpak

Duurzaam is een breed begrip. De Stichtse Rijnlanden focust zich onder andere op het terugdringen van de CO2 uitstoot, minder schaarse grondstoffen gebruiken, transportafstanden verminderen, biodiversiteit stimuleren en ruimtelijke kwaliteit bevorderen. In onze visie op Duurzaamheid en bijbehorende programma leest u hier meer over (zie Meer informatie). We verzilveren de kansen die zich voordoen en zoeken actief naar duurzame alternatieven.

Wat het waterschap doet

Om een waterwerk te realiseren zetten we opdrachten in de markt met een programma van eisen of we ontwerpen het zelf. In beide gevallen willen we dat de milieueffecten worden bepaald. Het waterschap gebruikt hulpmiddelen als de omgevingswijzer en ambitieweb in de planfase, calculatieprogramma's als DuboCalc in de ontwerpfase en de CO2-prestatieladder bij de aanbesteding.

Om in 2020 in alle relevante projecten duurzaam te werken, doen we nu ervaring op in een tiental projecten:

  • Klimaatbestendige WaterAanvoer+ Traject Polsbroek
  • Gemaal Meijepolder (renovatie van gemaal + nieuwe vispassage)
  • Bypass Marckenburgwetering
  • Zuivering en gemalen Nieuwegein
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers Oude Bijleveld / Houtense Wetering
  • Baggeren (regio) Nieuwegein.
  • Regionale kering Meijekade
  • Regionale kering Grote Kerkvliet (Slangenweg) / IJsselkade noord, IJsselstein
  • Sterke Lekdijk, Salmsteke
  • Sterke Lekdijk, Wijk bij Duurstede - Amerongen

Andere projecten waar Duurzaamheid hoog in het vaandel staat:


Transitie naar een duurzame GWW-sector

greendeal-overzicht

Een transitie is nodig om de ambitie – duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor, grond-, water- en wegenbouwprojecten – te kunnen realiseren. In deze Green Deal Duurzaam GWW 2.0 wordt de veranderopgave door Partijen via de volgende vier transitielijnen uitgewerkt:

1. Van kosten naar waarde
2. Van reactief naar proactief
3. Van uniek naar uniform
4. Van alleen naar samen

Meer informatie

Coördinator Duurzaam GWW: Leon.Nieuwland@hdsr.nl