Waarom baggeren?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een organische laag: bagger. Bagger vormt zich onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Deze organische laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) ondieper wordt. Om dit te voorkomen moeten de watergangen een keer in de 10 tot 15 jaar worden gebaggerd.

Er zijn twee belangrijke reden om te baggeren (Werkzaamheden die nodig zijn bij het weghalen van zand, slib en andere lagen van de waterbodem):

  • waterkwantiteitsredenen: het bevorderen van de doorstroming van water;
  • waterkwaliteitsredenen: het bevorderen van het watermilieu.

Waterkwantiteit

Sloten en andere watergangen voeren water aan in droge perioden. En andersom, bij heftige regenval voert de sloot het overtollige water af. De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren, wat tot overstromingen kan leiden.

Ook hebben sommige watergangen een functie als scheepvaartroute. Voor de scheepvaart is een minimale diepte vereist. Regelmatig baggeren is nodig om de watergang op diepte te houden.

Waterkwaliteit

Ook het watermilieu in de sloot heeft baat bij baggeren. In een ondiepe sloot kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen het gevolg zijn.

Maar ook bij vorst kan een ondiepe sloot voor problemen zorgen. Als het water bevriest is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren.