Uw vergunde of gemelde activiteit wijzigen

Regel op deze pagina wijzigingen op uw vergunde activiteiten. Bijvoorbeeld het verlengen van de geldigheidsduur van uw vergunning, of het wijzigen van de vergunninghouder.

Vergunning of aanvraag intrekken

U wilt uw vergunning (gedeeltelijk) intrekken. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en digitaal insturen naar het waterschap.

Vergunning verlengen

Wilt u verlenging van uw vergunning aanvragen? Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en digitaal insturen naar het waterschap.

Wijzigen vergunninghouder

U wilt de tenaamstelling van de vergunning wijzigen, dat kan. Hiervoor dient u een verzoek in dat de volgende gegevens bevat:

  1. Gegevens van de aanvrager (nieuwe vergunninghouder)
  2. Gegevens van de over te nemen vergunning (locatie gegevens registratienummer, datum van afgifte enz);
  3. Gegevens van de huidige vergunninghouder;
  4. Ondertekening van het verzoek door beide partijen;
  5. Ingangsdatum van de wijziging

U stuurt dit vervolgens naar:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postbus 550
3990 GJ Houten

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het wijzigen van uw vergunning? Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op telefoon (030) 209 73 58.