Rapporteren over en/of de start melden van uw gemelde of vergunde activiteit

U wilt de informatie over uw gemelde of vergunde activiteit actualiseren. Bijvoorbeeld omdat u klaar bent met de werkzaamheden. Regel het hier.

Startmelding werkzaamheden Watervergunning keur

U heeft een vergunning op grond van de Keur en u wilt de start van de werkzaamheden doorgeven. Regel het met onderstaand formulier.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving op telefoon (030) 209 73 58.

Wijzigen start-/einddatum tijdelijke grondwateronttrekking

Wilt u de startdatum van de gemelde grondwateronttrekking aanpassen? Gebruik hiervoor het "Meldingsformulier grondwateronttrekking" dat u bij de reactie op uw melding heeft ontvangen. Ook kunt u onderstaand digitaal formulier invullen.

Afmelden tijdelijke grondwateronttrekking

U wilt de einddatum van uw tijdelijke grondwateronttrekking doorgeven. Gebruik hiervoor het "Meldingsformulier grondwateronttrekking" dat u bij de reactie op uw melding heeft ontvangen. Ook kunt u onderstaand digitaal formulier invullen.

Jaaropgave grondwateronttrekking doorgeven

U heeft een permanente onttrekking en wilt graag de jaarlijks onttrokken hoeveelheden doorgeven. Regel het met het formulier hieronder.