Waarschuwing ontvangen?

Het gaat hier om het reageren op een uitgevoerde inspectie of bestuurlijke waarschuwing.

Is er een medewerker van het waterschap bij u op bezoek geweest? Er is dan controle geweest op de naleving van bijvoorbeeld voorschriften uit een lozingenbesluit of een vergunning. Eventuele bijzonderheden worden altijd schriftelijk naar u terug gekoppeld. Het kan ook zijn dat u naar aanleiding van deze inspectie een waarschuwing heeft ontvangen. Het waterschap zorgt namelijk, samen met u, onder andere voor een goede waterkwaliteit. Er wordt dan ook altijd een hercontrole ingepland, om te kijken of de eventuele eerdere overtreding ongedaan is gemaakt.


Meer weten?

Heeft u inhoudelijke vragen over uw waarschuwing? Neem dan contact op met het waterschap. In de waarschuwingsbrief staat vermeld met wie u contact op kunt nemen.