Subsidies

Het waterschap ondersteunt graag initiatieven die bijdragen aan het vergroten van waterbewustzijn en duurzaam waterbeheer in ons waterschapsgebied. Op deze pagina staat een overzicht van alle lopende subsidiemogelijkheden.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven
Subsidiemogelijkheid

Het waterschap steunt met deze subsidieregeling lokale, particuliere, initiatieven die zorgen voor meer waterbewustzijn. Het is hierbij belangrijk dat er sprake is van een collectief, maatschappelijk element. Meer informatie over de subidieregeling vind u op de pagina "Subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven". De complete regeling is hiernaast te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid? Vraag direct digitaal aan.

Subsidie Regionaal partnerschap voor water en bodem
Subsidiemogelijkheid

Speciaal voor agrariërs die kansen zien om de waterkwaliteit te verbeteren of bodemdaling te vertragen. Tenminste twee of meer agrariërs nemen samen gebiedsgericht concrete, fysieke maatregelen om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren. Ook activiteiten die het tempo van de veenbodemdaling vertragen, komen in aanmerking.

De complete regeling is hiernaast te downloaden. Wilt u gebruik maken van deze subsidiemogelijkheid? Vraag direct digitaal aan bij het waterschap. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.