Regels bij: Werkzaamheden bij of in watergangen uitvoeren

Als het antwoord op één van de vragen ‘ja' is, dan is ook een vergunning van of melding bij het waterschap nodig. Meer informatie hierover staat in de antwoorden.


Wanneer gelden welke regels van het waterschap?

Bij een aantal activiteiten is het belangrijk om het waterschap te betrekken. Voor deze activiteiten is alleen een omgevingsvergunning niet altijd genoeg. Vaak is er ook een melding bij of vergunning van het waterschap nodig. Hier leggen we uit bij welke activiteiten het waterschap betrokken moet worden. Worden de activiteiten bij of in water uitgevoerd? Doorloop dan voor die werkzaamheden alle vragen en antwoorden.

Vergunning aanvragen of activiteit melden?

Keur en de legger

Om het watersysteem te beschermen zijn hierover regels opgenomen in de Keur (artikel 3.3). Deze regels zijn bedoeld om negatieve effecten op de stabiliteit van de taluds te beperken. Dat geldt ook voor de berging en doorstroming van de watergang.

De beschermingszone is ook bedoeld voor onderhoud en voor de opvang van maaisel en baggerspecie.

In de legger oppervlaktewater staat aangegeven waar de watergangen en bijbehorende beschermingszones liggen. Er is onderscheid gemaakt in primaire, secundaire en tertiaire watergangen.

Meer weten?

Bel de frontoffice van de afdeling Vergunningverlening en handhaving, (030) 209 73 58.