Boot aanleggen in watergang

U wilt een boot aanleggen in een watergang, of een ligplaats innemen. Hiervoor heeft u een vergunning van het waterschap nodig. Wilt u hulp bij het goed en volledig indienen van uw vergunningaanvraag? Vraag dan vooroverleg aan met één van onze vergunningverleners.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
ligplaats nemen

Boot aanleggen
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt een boot aanleggen of een ligplaats innemen. Hiervoor heeft u een vergunning van het waterschap nodig. Deze kunt u (digitaal) aanvragen via Omgevingsloket online.

Boot aanleggen in water Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
Attentie

U wilt een boot aanleggen (ligplaats innemen) in het water met de naam Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het waterschap. Dit kan telefonisch via (030) 209 73 58. U kunt ook een e-mail sturen naar post@hdsr.nl of het digitale formulier voor vooroverleg hiernaast gebruiken.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.

Leggers
Attentie

De legger is onlosmakelijk verbonden met de Keur van het waterschap en Algemene Regels bij de Keur. Het bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen, sluizen et cetera.) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem.