Regels bij: Werkzaamheden op of in waterkeringen (dijken/kades) uitvoeren

Als het antwoord op één van de vragen ‘ja' is, dan is ook een vergunning van of melding bij het waterschap nodig. Meer informatie hierover staat in de antwoorden.


Wanneer gelden welke regels van het waterschap?

Bij een aantal activiteiten is het belangrijk om het waterschap te betrekken. Vooral als deze activiteiten plaatsvinden op of bij een dijk of kade. Voor deze activiteiten is alleen een omgevingsvergunning niet altijd genoeg. Vaak is er ook een melding bij of vergunning van het waterschap nodig. Hier leggen we uit bij welke activiteiten het waterschap betrokken moet worden. Worden de activiteiten bij of in water uitgevoerd? Doorloop dan voor die werkzaamheden alle vragen en antwoorden.

Meer info en direct regelen? Ga naar de webshop Vergunningen

Keur en de legger

Gaat u werkzaamheden op of in waterkeringen (dijken/kades) uitvoeren?

Houd altijd rekening met het volgende:

Waterkeringen (dijken of kades) zijn belangrijk voor de veiligheid van het achterland. De ligging van waterkeringen en bijbehorende beschermingszones zijn terug te vinden in de keurkaart en de legger waterkeringen.

In de Keur (artikel 3.1) is opgenomen dat (zonder watervergunning) niet gebouwd mag worden op waterkeringen. Ook mogen er geen werken (waaronder bijvoorbeeld verkeers- en reclameborden) en opgaande (hout)beplantingen geplaatst worden op waterkeringen. Daarnaast mogen hier (zonder watervergunning) geen werkzaamheden worden verricht.

Voor de beschermingszones van waterkeringen zijn minder strenge eisen van toepassing. Maar ook hier geldt dat het (zonder watervergunning) verboden is een aantal werkzaamheden uit te voeren. In de watervergunning worden voorwaarden gesteld om ervoor te zorgen dat de waterkering sterk genoeg blijft. Ook houden we ruimte beschikbaar voor (toekomstige) verbeteringen aan de waterkering.

Meer weten?

Bel de frontoffice van de afdeling Vergunningverlening en handhaving, (030) 209 73 58.