Regels bij: Bouwen en slopen

Als het antwoord op één van de vragen ‘ja' is, dan is ook een vergunning van of melding bij het waterschap nodig. Meer informatie hierover staat in de antwoorden.


Wanneer gelden welke regels van het waterschap?

Bij een aantal activiteiten is het belangrijk om het waterschap te betrekken. Voor deze activiteiten is alleen een omgevingsvergunning niet altijd genoeg. Vaak is er ook een melding bij of vergunning van het waterschap nodig. Hier leggen we uit bij welke activiteiten het waterschap betrokken moet worden. Worden de activiteiten bij of in water uitgevoerd? Wanneer we het hebben over bouwen en slopen gaat het met name om:

  • Woning of bedrijfspand bouwen, uitbreiden of herbouwen (met of zonder kelder);
  • Stal of loods bouwen, uitbreiden of herbouwen (met of zonder kelder);
  • Parkeergarage bouwen, uitbreiden of herbouwen (met of zonder kelder);
  • Uitbreidingsplan woningbouw realiseren;
  • Blokhut of ander klein bouwwerk plaatsen;
  • Opstallen slopen.

Doorloop dan voor die werkzaamheden alle vragen en antwoorden.

Vergunning aanvragen of activiteit melden?

Meer weten?

Bel de frontoffice van de afdeling Vergunningverlening en handhaving, (030) 209 73 58.