Regels bij: Bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren

Als het antwoord op één van de vragen ‘ja' is, dan is ook een vergunning van of melding bij het waterschap nodig. Meer informatie hierover staat in de antwoorden.


Wanneer gelden welke regels van het waterschap?

Bij een aantal activiteiten is het belangrijk om het waterschap te betrekken. Voor deze activiteiten is alleen een omgevingsvergunning niet altijd genoeg. Vaak is er ook een melding bij of vergunning van het waterschap nodig. Hier leggen we uit bij welke activiteiten het waterschap betrokken moet worden. Wanneer we het hebben over bedrijfsmatige activiteiten gaat het met name om:

  • Bedrijfsactiviteiten uitvoeren die op grond van het Activiteitenbesluit vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn
  • Bodemsanering uitvoeren
  • Bodemenergiesysteem (KWO/WKO) realiseren

Doorloop dan voor die werkzaamheden alle vragen en antwoorden.

Vergunning aanvragen of activiteit melden?

Meer weten?

Bel de frontoffice van de afdeling Vergunningverlening en handhaving, (030) 209 73 58.