Een zorgplicht: wat wordt er van mij verwacht

U krijgt vertrouwen en verantwoordelijkheid. U mag zelf weten hoe u handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. U mag geen probleem voor het watersysteem veroorzaken. Geen belemmering in doorstroming, geen problemen in waterberging, geen verslechtering waterkwaliteit. Wanneer zich toch een probleem voordoet, moet u het probleem oplossen en de gevolgen beperken.