Zienswijze indienen

Indienen zienswijze via site

Vindt u dat de wijzigingen in de Keur of de Legger uw belangen schaden? Of denkt u dat de gegevens in de Legger niet kloppen, dan kunt u een zienswijze indienen. Het makkelijkst gaat dit via het digitale loket op de website. U kiest eerst of u een zienswijze indient als organisatie, als individu (burger) met of zonder DigiD.

zienswijze indienen

Met DigiD staan alle standaardgegevens automatisch ingevuld, zonder DigiD moet u eerst uw naam en adresgegevens invoeren. Daarna leidt de app u automatisch langs alle gegevens die wij nodig hebben om uw zienswijze in behandeling te nemen.

Werkt u liever van papier?

Stuurt u liever een mail of een brief met uw zienswijze? Dat kan uiteraard ook. Tot en met 3 september 2018 kunt u een mail sturen naar post@hdsr.nl of een brief naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bij een mail of een brief is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende onderdelen opneemt:

  • uw naam, adres, woonplaats en emailadres,
  • als u de zienswijze namens iemand anders indient, ook de contactgegevens van deze persoon/personen,
  • of de zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode en plaats of XYcoordinaten),
  • op welk stuk de zienswijze ingediend wordt (keur, uitvoeringsregels, beleidsregels of keurkaarten), welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen),
  • uw zienswijze.

De inspraakperiode van de (ontwerp) Keur en de (ontwerp) Legger Oppervlakte water staat open tot en met 3 september 2018

De inspraakperiode van de (ontwerp) Legger primaire keringen staat open tot en met 17 september 2018