Hoe weet ik dat ik aan mijn zorgplicht voldoe

Wanneer u geen probleem aan of overlast in het watersysteem veroorzaakt, kunt u ervan uitgaan dat u zorgvuldig handelt. Wanneer dit voor u onvoldoende zekerheid biedt, kunt u uw werkwijze voorleggen aan het waterschap (030 209 7361)