Is nu alles zonder meer toegestaan

Nee, dat kan helaas niet. Het waterschap geeft ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig te handelen. Maar er zijn ook algemene regels en er blijven vergunningen voor ingrepen die het hart van het waterbeheer raken.