De sloot langs mijn perceel klopt niet. Hoe kan dat?

De leggerkaart klopt niet met de werkelijkheid

De ligging van de watergangen is zo goed mogelijk van luchtfoto's overgenomen. Het kan zijn dat hierbij fouten zijn gemaakt of dat inmiddels de situatie is gewijzigd. We stellen het op prijs indien u dit soort fouten wilt melden.

De watergang is breder of smaller dan op de kaart staat

In beide gevallen moet de werkelijke breedte in stand worden gehouden

  • Het is niet toegestaan om de watergang te versmallen omdat hierdoor minder water kan worden vastgehouden (berging). Hierdoor zou sneller wateroverlast kunnen optreden als het hard regent.
  • Het waterschap kan u op basis van de legger niet verplichten om de watergang te verbreden.

De watergang is flauwer of steiler dan op de kaart staat

Op de kaart staat de minimale taludhelling die de watergang moet hebben.

  • De oever van een watergang mag steiler zijn omdat het water dan gemakkelijker door kan stromen
  • De oever van een watergang kan flauwer zijn, bijvoorbeeld omdat dit een gevolg is van de bodemopbouw. In dat geval hoeft u de oever niet steiler te maken. Het waterschap kan u op basis van de legger hiertoe niet verplichten.Het profiel (diepte en talud) is niet gebaseerd op de praktijksituatie. Het profiel is gebaseerd op het minimale dat nodig is om het water aan- en af te voeren en om te rekenen wat de opslagcapaciteit (waterberging) van het stelsel is.

Wilt u de oever van een watergang flauwer of steiler maken? Neem dan contact op met het waterschap om na te gaan of dit mag en onder welke voorwaarden.

De watergang is dieper of ondieper dan op de kaart staat-

Ook hier is het profiel (diepte en talud) niet gebaseerd op de praktijksituatie, maar op het minimale dat nodig is om het water aan- en af te voeren en om te rekenen wat de opslagcapaciteit (waterberging) van het stelsel is.  Op de kaart staat de minimale diepte die de watergang moet hebben.

- Een watergang mag dieper zijn omdat het water dan gemakkelijker door kan stromen.

- Een watergang mag niet ondieper zijn omdat dan niet meer voldoende water aangevoerd of afgevoerd kan worden. Er kunnen dan bovenstrooms of benedenstrooms problemen en overlast ontstaan.

Wilt u een watergang verbreden of versmallen? Neem dan contact op met het waterschap om na te gaan of dit mag en onder welke voorwaarden.

De kadastrale informatie klopt niet / perceelgrens is onjuist op de (digitale) kaart

Kadastrale informatie is geen onderdeel van de legger oppervlaktewater. De kadastrale informatie kan wel worden gebruikt in de zoekfunctie van de internetapplicatie. Ook kan de kadastrale informatie worden gebruikt om te bepalen wie eigenaar is. Voor vragen of opmerkingen over kadastrale informatie kunt u terecht bij het Kadaster (www.kadaster.nl).

Op de kaart staat een niet bestaande sloot. Hoe kan dat?

Als er een watergang op de kaart staat die er in de praktijk niet ligt, dan kan dit een fout zijn. Als u dit met een zienswijze aangeeft, wordt het door het waterschap onderzocht en mogelijk aangepast op de definitieve leggerkaart.