Profiel van vrije ruimte

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan de versterking van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven (project Sterke Lekdijk). Deze dijkversterking neemt een lange periode in beslag. Daarom wil het waterschap een ‘profiel van vrije ruimte’ vaststellen: een zone langs de dijk waar geen (nieuwe) ontwikkelingen mogen plaatsvinden zonder voorafgaand overleg met het waterschap. Als u bijvoorbeeld een garage wilt bouwen binnen deze zone zal het waterschap nagaan of dat consequenties heeft voor de dijkversterking. Het waterschap kiest hiervoor om extra kosten voor de dijkversterking te voorkomen.

Via de digitale kaart van de (ontwerp) Legger Primaire Keringen 2018 kunt u zien of uw perceel in het profiel van vrije ruimte ligt. Mocht u meer informatie willen over het profiel van vrije ruimte, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via meldingsloket@hdsr.nl of 030-2097361


Leggerkaart Primaire waterkeringen met Profiel van vrije ruimte

Screenshot Profiel van vrije ruimte

De gearceerde zone geeft het Profiel van vrije ruimte weer. Klik op de afbeelding om naar de digitale kaart te gaan.