Wat is een meldplicht?

Een meldplicht is een voorwaarde uit een algemene regel. Deze meldplicht houdt in dat u twee weken voor aanvang bij het waterschap moet melden dat u de handeling gaat verrichten. In de algemene regel is te vinden welke informatie u bij de melding moet overhandigen.