Wat is een maatwerkvoorschrift?

Een maatwerkvoorschrift maakt het mogelijk om af te wijken van de voorwaarden uit een algemene regel. Dit kan zowel een verzwaring van de regels als een versoepeling zijn. Een maatwerkvoorschrift biedt de mogelijkheid om rekening te houden met specifieke omstandigheden in een bepaald geval. In de voorschriften behorende bij handeling is opgenomen of maatwerk mogelijk is.