Krijgen we zo geen willekeur?

Nee, we krijgen wel meer variëteit in oplossingen. Geen situatie en geen geval is hetzelfde. Toetssteen is steeds het belang van waterveiligheid, waterberging, doorstroming, voorkoming/beperkingen van schade en een goede waterkwaliteit. Voor ingrepen die cruciaal zijn op één of meer van deze thema’s blijven vergunningen verplicht.