Woont u aan het water of een dijk

Als bewoner of huiseigenaar kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens om haar regels grondig aan te passen. Voor de meeste mensen wordt er meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishoudingen en de veiligheid bij waterkeringen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Heeft u plannen in die richting check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Huis verbouwen

U woont in een leuke buurt maar het huis wordt een beetje klein, het liefst wilt u uw huis verbouwen. U kunt dan te maken krijgen met de nieuwe keur. Onder de nieuwe regeling hoeft u veelal geen watervergunning aan te vragen. Wel als u bijvoorbeeld onder de nieuwe aanbouw ook een ondergrondse garage wilt aanleggen. Om in een droge bouwput te kunnen werken zal de aannemer het grondwater willen onttrekken. U heeft dan onder de nieuwe Keur in sommige gevallen nog steeds een watervergunning nodig, in de meeste gevallen kunt u volstaan met een melding

Steiger of beschoeiing aanleggen

U heeft een mooi huis gekocht aan het water. Nu bent u de tuin aan het inrichten en het lijkt u wel leuk om een steiger aan het water aan te leggen. Onder de nieuwe Keur valt het plaatsen van een steiger of vlonder in tertiaire watergang veelal onder de zorgplicht. Als er echter een sprake is van een waterkering gelden er aanvullende regels.

Grondwater onttrekken

Afgelopen zomer heeft u een prachtig mooie nieuwe tuin aan laten leggen met veel groen en vrolijke bloemen. De tuinarchitect die je tuin heeft aangelegd heeft een plan opgesteld met hoe vaak, wanneer en hoe lang je je tuin moet sproeien om je tuin in topconditie te houden. U vindt het zonde om daar steeds drinkwater voor te gebruiken en wil liever een grondwaterbron gebruiken.

Ten opzichte van de vorige keur is er weinig veranderd, u moet nog steeds een melding indienen. Er is nu een beperking gesteld aan de diepte van de bron en de capaciteit van de pomp

Bouwen op een kavel

U bent van plan een kavel te kopen waarop u uw droomhuis wilt laten bouwen. De gemeente is al akkoord met het bouwplan en u wilt zo snel mogelijk beginnen. Controleer voordat u de kavel koopt of er misschien sprake is van een waterkering. Secondaire en tertiaire keringen zijn niet altijd even herkenbaar, maar geven ook onder de nieuwe Keur beperkingen. Voorkom teleurstellingen en neem vooraf even contact op met het waterschap om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Digitale kaart

U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft uw adres op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart, bekijk dan de handleiding)


Profielvrij ruimte rond de Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan de versterking van de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Deze dijkversterking neemt een lange periode in beslag. Daarom wil het waterschap een ‘profiel van vrije ruimte’ vaststellen. Een zone langs de dijk waar geen (nieuwe) ontwikkelingen mogen plaatsvinden zonder voorafgaand overleg met het waterschap. Als u bijvoorbeeld een garage wil bouuwen binnen deze zone zal het waterschap na gaan of dat consequenties heeft voor de dijkversterking. Het waterschap kiest hiervoor om extra kosten voor de dijkversterking te voorkomen.

Via de digitale kaart van de (ontwerp) Legger Primaire Keringen 2018,  kunt u zien of uw woning in de profiel van vrije ruimte ligt. Als u vindt dat deze nieuwe regels uw belangen schaadt of dat gegevens in de kaart niet kloppen, kunt u een zienswijze indienen. Mocht u meer informatie willen over het profiel van vrije ruimte, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum via meldingsloket@hdsr.nl of 030-2097361

Indienen zienswijze via site

Vindt u dat de wijzigingen in de Keur of de Legger uw belangen schaden? Of denkt u dat de gegevens in de Legger niet kloppen, dan kunt u een zienswijze indienen. Het makkelijkst gaat dit via het digitale loket op de website. U kiest eerst of u een zienswijze indient als organisatie, als individu (burger) met of zonder DigiD.

inlogscherm indienen zienswijze

Met DigiD staan alle standaardgegevens automatisch ingevuld, zonder DigiD moet u eerst uw naam en adresgegevens invoeren. Daarna leidt de app u automatisch langs alle gegevens die wij nodig hebben om uw zienswijze in behandeling te nemen.

Zienswijze indienen per brief of mail

Stuurt u liever een mail of een brief met uw zienswijze? Dat kan uiteraard ook. Tot en met 3 september 2018 (voor de Legger Primaire Keringen tot en met 17 september) kunt u een mail sturen naar post@hdsr.nl of een brief naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Bij een mail of een brief is het belangrijk dat u in ieder geval de volgende onderdelen opneemt:

  • uw naam, adres, woonplaats en emailadres,
  • als u de zienswijze namens iemand anders indient, ook de contactgegevens van deze persoon/personen,
  • of de zienswijze is gekoppeld aan een specifieke locatie (adres, postcode en plaats of XYcoordinaten),
  • op welk stuk de zienswijze ingediend wordt (keur, uitvoeringsregels, beleidsregels of keurkaarten), welk onderwerp (indien bekend hoofdstuk en/of artikel noemen),
  • uw zienswijze.

Verwerking van uw zienswijze

Het algemeen bestuur van het waterschap brengt iedereen die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte over de wijze waarop deze wordt verwerkt. Dit gebeurt voordat de Keur, Uitvoeringsregels en Beleidsregels door het algemeen bestuur worden vastgesteld.