Heeft of bewerkt u land bij een dijk of water

Als agrariër of terreinbeheerder kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens haar regels grondig aan te passen. Ook voor landeigenaren wordt er meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishouding. Hieronder enkele voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Heeft u te maken met onderstaande situaties? Check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Besproeien gewassen

Gaat u gewassen besproeien, dan gaat u waarschijnlijk oppervlaktewater of grondwater onttrekken. Voor het onttrekken van oppervlaktewater geldt zorgplicht of vergunningplicht afhankelijk van de hoeveelheid die wordt onttrokken of het gebruik van een druppelvoorziening. Voor het onttrekken van grondwater geldt een algemene regel of vergunningplicht afhankelijk van toepassing, aanwezigheid van oppervlaktewater, hoeveelheid en diepte waarop het grondwater wordt onttrokken.

Dempen sloot

U kunt uw land effectiever bewerken als de indeling sloten-land wat wordt aangepast, het liefst wilt u een sloot dempen. Sloten zijn belangrijk voor de waterberging, gaat u een sloot dempen, dan zult u moeten compenseren. Onder de nieuwe Keur zijn voorwaarden gesteld voor het dempen van sloten en compensatie, kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap.

Ontwikkelen natuur

U heeft landbouwgrond aangekocht en wil natuur ontwikkelen door vernatting. Om vernatting te kunnen realiseren wilt u het peil van het oppervlaktewater aanpassen. Voor het aanpassen van het peil zijn voorwaarden gesteld. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap

Digitale kaart

De eventuele voorwaarden variëren per locatie. U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft de locatie op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden. Bent u het er niet mee eens of denkt u dat het niet klopt, dan kunt u via de blauwe knop meteen uw zienswijze indienen. Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart, bekijk dan de handleiding)