Begeleidt u bouwprojecten of werkt u in de ruimtelijke ordening?

Als projectontwikkelaar of aannemer kunt u te maken krijgen met de regels van het waterschap. Het waterschap is voornemens haar regels grondig aan te passen. Ook voor projectontwikkelaars en aannemers wordt er vaak meer mogelijk zolang zij maar verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen plannen en rekening houden met een goede waterhuishouding. Hieronder enkele voorbeelden wanneer u te maken krijgt met het waterschap. Heeft u te maken met onderstaande situaties? Check dan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur via de vergunningenchecker

Watergang dempen

Watergangen zijn belangrijk voor de aan- en afvoer van water, gaat u een watergang dempen, dan zult u moeten compenseren. Onder de nieuwe Keur zijn voorwaarden gesteld voor het dempen van watergangen en compensatie. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met het waterschap. Mogelijk zijn er binnen het project nog andere aspecten die een rol spelen, zoals het aanleggen van kabels en leidingen of het onttrekken van grondwater, waar het waterschap iets van moet vinden.

Kabels & Leidingen

Als u kabels en/of leidingen wilt aanleggen is er het één en ander in de regelgeving van het waterschap veranderd. Als de kabels en leidingen worden aangelegd bij een watergang (en dus niet bij een waterkering) hoeft u in bijna alle gevallen geen vergunning meer aan te vragen.

Aanleg van bruggen

Als u een brug over water wilt aanleggen is het van belang te weten wat de status is van de watergang. Het kan zijn dat het gaat om een vaarweg of om een watergang die varend wordt onderhouden. Het waterschap stelt dan ook onder de nieuwe keur eisen aan de doorvaarthoogte en –breedte. Voor andere watergangen gelden onder de nieuwe Keur over het algemeen minder strenge eisen.

Digitale kaart

De eventuele voorwaarden variëren per locatie. U kunt ook zelf in de digitale kaart bij de nieuwe Keur kijken. U geeft de locatie op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er gelden.  Naar de digitale kaarten. (Bent u niet gewend om te werken met een digitale kaart bekijk dan de handleiding).


Moet u grondwater onttrekken?

_MG_6920