Nieuwe basis regelgeving waterschap

Van nee tenzij ... naar ja mits

Het waterschap heeft zijn regelgeving volledig aangepast. De nieuwe regelgeving biedt meer mogelijkheden voor inwoners, bedrijven en andere overheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen plannen en rekening te houden met een goede waterhuishouding.

Ieder waterschap legt regels om het waterbeheer in goede banen te leiden vast in de Keur. De bestaande Keur past niet meer in onze veranderende wereld. We willen regels die eenvoudig zijn, kosten besparen en vooral meer ruimte bieden. Daarom heeft het waterschap een volledig nieuwe Keur opgesteld. Een ja, mits-Keur waarin we er vanuit gaan dat mensen die plannen maken voor op of aan het water, daar verantwoordelijk mee om gaan.

vergunning checker

Waar nodig heeft het waterschap ook het bijbehorende kaartensysteem (de Legger) aangepast. De Legger is een digitaal kaartensysteem waarin precies staat aangegeven wat de ligging van een waterkering (dijk/kade) of een watergang (sloot/kanaal/rivier) is en wat de breedte, diepte en profiel van de oever of kering is. Wat de onderhoudsverplichtingen zijn en wie onderhoudsplichtig is.

U kunt eenvoudig nagaan wat er voor u verandert onder de nieuwe Keur en nieuwe Leggers ten opzichte van de huidige regelgeving via de vergunningenchecker-ter inzage.

Kennis nemen van de ontwerp-Keur en bijbehorende leggers

U kunt kennis nemen van de ontwerp-Keur, de bijbehorende uitvoeringsregels, beleidsregels, keurkaarten en de (ontwerp) Leggers. Dat kan eenvoudig via een digitale kaart. U geeft uw adres op en kunt per kaartlaag kijken of en zo ja welke regels er straks gelden.  Naar de digitale kaarten

inspraak app keur

Uitleg gebruik digitale kaart (pdf, 524 kB)

Werkt u liever van papier?

De eenvoudigste manier om de nieuwe regelgeving te bekijken kan via bovenstaande links naar de verguningenchecker en de digitale kaarten. Werkt u liever niet via deze kaart dan zijn er twee andere mogelijkheden om kennis te nemen van de nieuwe regels. U kunt direct in de ontwerpteksten lezen via deze pdf's:

Heeft u een huis bij een dijk of een watergang?

Heeft of bewerkt u land bij een dijk of watergang?

Werkt u in de bouw of de ruimtelijke ordening?

Wilt u meer weten over het Profiel van vrije ruimte?