Aanpassing Legger Primaire Keringen

In 2020 wordt de huidige Legger van de Primaire waterkeringen langs de Neder-Rijn en Lek aangepast.

Deze Legger (Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier?) bestaat uit twee onderdelen die beiden worden aangepast:

De wijzigingen betreffen o.a. aanpassing aan nieuwe wetgeving. Op de geactualiseerde kaarten is o.a. de waterkeringenlijn aangepast bij de verlegde oostelijke voorhavendijk van de Beatrixsluis en waar de waterkeringenlijn in Schoonhoven eindigt.

De Leggerkaarten zijn alleen als pdf beschikbaar: