Medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten

Webshop Vergunningverlening & handhaving

U bent in de webshop Vergunningverlening & handhaving voor medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten. Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk relevant informatie voor u verzameld. Wilt u voor uw organisatie een watervergunning aanvragen? Of moet u een aanvraag voor een omgevingsvergunning beoordelen op wateraspecten?

U vindt hier alle informatie en kunt direct zaken met ons doen.

Voor overheden, adviesbureaus of bedrijven: Werkt u aan een ruimtelijke planproces? Bent u bijvoorbeeld bezig met een visie of bestemmingsplan? Start dan samen met het waterschap een Watertoetsproces

Baggeren in de Oudegracht in Utrecht

Beoordelen van vergunningaanvragen

Door de "Waterweters" hieronder krijgt u hulp bij het beoordelen van vergunningaanvragen. In een aantal gevallen is namelijk naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning of een melding bij het waterschap noodzakelijk.

Bekijk op de interactieve leggers van oppervlaktewater en waterkeringen relevantie informatie over de locatie van de activiteiten.

Waterweters: Wanneer gelden welke regels?

Komt er een vraag over een verbouwing, of een aanvraag voor een nieuw bedrijf? Help de aanvrager bij zijn zoektocht en verwijs hem op tijd naar het waterschap. Dit scheelt vertraging in het aanvraagproces.

Aan de hand van een aantal herkenbare vragen met toelichtingen is het mogelijk om u te verdiepen in welke wet- en regelgeving van toepassing is voor de verschillende activiteiten.

Informatie op maat

Lees meer waterschapsinformatie voor gemeenten.

Meer weten?

Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving.

Telefoon (030) 209 73 58.