Eigenaars / bewoners van woning aan water

Webshop Vergunningverlening & handhaving

U bent in de webshop Vergunningverlening & handhaving voor bewoners / eigenaars van een woning aan het water. Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk relevante informatie voor u verzameld. Ook kunt u direct zaken met ons doen.

Voor overheden, adviesbureaus of bedrijven: Werkt u aan een ruimtelijke planproces? Bent u bijvoorbeeld bezig met een visie of bestemmingsplan? Start dan samen met het waterschap een watertoetsproces

Tips rondom onderhoud langs het water

Omdat steigers boven het oppervlaktewater liggen bestaat er geen goede mogelijkheid om afvalwater met (schadelijke) schoonmaakmiddelen op te vangen en af te
voeren. Dit geldt ook voor oppervlakken, bijvoorbeeld bestrating, die direct afstromen op oppervlaktewater. Schoonmaakmiddelen mogen dus niet gebruikt worden. Vermijd ook algenbestrijdingsmiddelen. Deze doden niet alleen de algen (de groene aanslag op uw steiger). Deze middelen komen in het water terecht en worden opgenomen door waterbeestjes, die vergiftigen daarna weer grotere vissen en waterdieren als ze worden opgegeten! Om de steiger en bestrating toch te kunnen reinigen kan eventueel een hoge drukspuit worden gebruikt. Langs het water mag dus uitsluitend handmatig met water, eventueel onder hoge druk worden schoongemaakt.
En lees meer over samen zorgen voor schoon water: Zorg ook voor schoon water.
wonen aan water

Webshop voor recreanten

Meer weten?

Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving.

Telefoon (030) 209 73 58.

Over uw buurt