Onttrekken van oppervlaktewater

U wilt oppervlaktewater onttrekken. Het is nodig dat u hiervoor een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Legenda

 • Algemene zorgplicht
 • Attentie
 • Belastingplicht
 • Gebod
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht
 • Mogelijkheid onder Algemene Regel zonder meldplicht
 • Mogelijkheid onder Erkende Maatregel
 • Mogelijkheid onder Toets-/Adviesplicht
 • Mogelijkheid onder Vergunningplicht
 • Mogelijkheid onder zorgplicht
 • Onderhoudsplicht
 • Subsidiemogelijkheid
 • Verbod
onttrekking voor beregenen fruit

Oppervlaktewateronttrekking
Mogelijkheid onder Vergunningplicht

U wilt oppervlaktewater onttrekken. Voor het waterschap is het belangrijk dat de doorstroming van het oppervlaktewater, waaraan wordt onttrokken, gegarandeerd blijft. Om schadelijke gevolgen aan de waterhuishouding (bijvoorbeeld droogvallen) te voorkomen, worden normen gesteld aan de hoeveelheid te onttrekken water. Daarom is een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen via Omgevingsloket online.

U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen.


Vergunningchecker
Attentie

Twijfelt u wat de regels zijn voor uw activiteit(en)? Doe de vergunningchecker. Na het invullen van de checker weet u precies welke regels voor u gelden. U weet direct of u een vergunning moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag kunt.