Aannemers / netbeheerders

Webshop Vergunningverlening & handhaving

U bent in de webshop Vergunningverlening & handhaving voor aannemers en netbeheerders. Op deze pagina hebben we zoveel mogelijk relevante informatie voor u verzameld. Ook kunt u direct zaken met ons doen.

Door de "Waterweters" hieronder krijgt u hulp bij het beoordelen of u uw geplande activiteiten moet melden of aanvragen bij het waterschap. Aan de hand van een aantal herkenbare vragen met toelichtingen is het mogelijk om u te verdiepen in relevante wet- en regelgeving voor de verschillende activiteiten.

Voor overheden, adviesbureaus of bedrijven: Werkt u aan een ruimtelijke planproces? Bent u bijvoorbeeld bezig met een visie of bestemmingsplan? Start dan samen met het waterschap een watertoetsproces

Informatie op maat

Lees meer waterschapsinformatie voor bedrijven.

graven kabels aannemer

Waterweters: Wanneer gelden welke regels?

Aan de hand van een aantal herkenbare vragen met toelichtingen vindt u verdieping in wet- en regelgeving die van toepassing is voor de verschillende activiteiten.

Meer weten?

Neem contact op met de frontoffice van Vergunningverlening en handhaving.

Telefoon (030) 209 73 58.